دیتالاگر مند با هدف اندازه گیری ارتفاع آبهای سطحی (رودخانه ها، سد ها) ساخته شده است. این دستگاه از انرژی های پاک (خورشیدی) استفاده می کند. جدایی از بدنه با کیفیت آن، اندازه گیری دقیق ، تشخیص مسئله ها و پیکربندی از راه دور ، ای دستگاه نمایانگر بسیاری از ویژگیهای مدرن و خاص در آینده است.

فهرست
fa_IRفارسی