فلوتر و وزنه

این فلوتر و وزنه جهت استفاده در لیمنوگراف و اتصال به دیتالاگر مند طراحی شده اند اما به دلیل نوع طراحی مفهومی قابلیت اتصال در دستگاه­های سطح سنج دیگر از قبیل SEBA و OTT را نیز دارند.

فهرست
fa_IRفارسی