سنسور دما و رطوبت

حسگری دقیق جهت اندازه گیری و محاسبه دما و رطوبت هوا با قابلیت اتصال سیمی می باشد.

فهرست
fa_IRفارسی