سنسور دما و رطوبت خاک

از این سنسور  برای اندازه گیری دما و رطوبت خاک استفاده می شود. دیتای مربروط به سنسور بصورت بیسیم به دیتالاگر ها منتقل می شود.  این سنسور را می توان در ایستگاه های اقیم شناسی و کشاورزی استفاده نمود.

فهرست
fa_IRفارسی