سامانه تحت وب

سامانه تحت وب باران براساس به روزترین پروتکل های طراحی نرم افزار های تحت وب طراحی شده است. رسالت این سامانه جمع آوری، مرتب نمودن و نمایش اطلاعات هواشناسی می باشد.  اطلاعات را از دستگاه های کومولو، استراتو، نیمبو، اپلیکیشن و حتی با SMS (از تلفن همراه برای ایستگاه های سنتی) دریافت می کند.

فهرست
fa_IRفارسی